Aktualności

FERIE ZIMOWE W DAWNYM OPACTWIE CYSTERSKIM !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - CZEKAMY NA WAS

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.