Aktualności

Modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie

Kontynuowane są prace we wnętrzach wszystkich obiektów objętych projektem powołania KCK. Remont współczesnego budynku dawnej biblioteki jest już na ukończeniu. Wzmocniono konstrukcję budynku, wyremontowano jego dach, przeprowadzono na szeroką skalę zakrojone prace przy nowej adaptacji wnętrz: wymieniono  okna, posadzki, drzwi, zmodernizowano instalacje elektryczną i sanitarną.

Kociewskie Centrum Kultury – trwają prace wewnętrzne

W związku z sezonem zimowym roboty budowlane przy wszystkich budynkach objętych projektem utworzenia KCK przeniosły się do wewnątrz. Kontynuowane są prace wykończeniowe przy dawnej bibliotece, w której powstanie Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury, a także w Domu Bramnym, siedzibie DCIT.

Postęp prac w ramach projektu „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury”

Zgodnie z harmonogramem postępują prace budowlane w ramach projektu powołania KCK. Na najbardziej zaawansowanym etapie znajduje się przebudowa budynku dawnej biblioteki.

Kociewskie Centrum Kultury – postęp prac remontowo budowlanych

Trwają prace remontowo budowlane przy budynkach objętych projektem utworzenia KCK. Zakończono już większość robót przy dawnej bibliotece, obiekcie z lat ’80, w którym powstanie Kociewskie Centrum Kultury i Edukacji. Wzmocniono konstrukcję, wykonano izolację przeciwwilgociową i remont dachu, zmodernizowano instalacje sanitarną i elektryczną, przeciwpożarową i oddymiania. Zainstalowano także monitoring. Trwają roboty wewnętrzne – wykonano odgrzybianie, przebudowę ścian, roboty posadzkowe i przy okładzinach ściennych.

Kociewskie Centrum Kultury – kolejny etap prac remontowo budowlanych

W Pelplinie w kolejną fazę wkracza projekt utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury. Po wykonaniu najpilniejszych robót przy pochodzącym z końca lat ’80 dawnym budynku biblioteki, w którym powstanie Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury, rozpoczęto równoczesne prace przy gruntownym remoncie jednego z dwu zabytkowych obiektów, które znajdą się pod zarządem KCK – dawnego Domu Bramnego.

KCK – czyli Kociewskie Centrum Kultury

Rozmowa z Tomaszem Lesnerem z Instytutu Inicjatyw Europejskich

Kociewskie Centrum Kultury – trwają prace remontowo budowlane

W Pelplinie, na terenie dawnego opactwa cysterskiego, postępują prace w ramach realizacji projektu utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury. Przypomnijmy, że obok zorganizowania samego KCK projekt przewiduje szeroko zakrojone prace remontowe i modernizacyjne przy trzech budynkach, które znajdą się w jego zarządzie: pochodzącym z XV w. Domu Bramnym (siedziba Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej), tzw. Domu Sióstr z I poł. XIX w. (w którym powstanie Dom Artysty) oraz współczesnym budynku biblioteki (przyszłe Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury).

Kociewskie Centrum Kultury – ruszają prace remontowo budowlane

W Pelplinie w kolejną fazę wkracza projekt utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury.

Ruszyły prace remontowo budowlane

W marcu 2019 r.  w wyniku przeprowadzonego przetargu Diecezja Pelplińska podpisała umowę na wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.