Obiekty

Siedziba DCIT – dawny Dom Bramny

Dom Bramny od samego początku istnienia cysterskiego opactwa służył jako wieża z bramą prowadzącą na jego teren – pośrodku jego otynkowanej elewacji widać wciąż ceglany łuk sklepienia nad zamurowanym dziś przejazdem. Biegły od niego mury, jeden w stronę dalszego narożnika zachodniej ściany Bazyliki, a drugi wzdłuż Wierzycy, w odstępie od ciągnących się równolegle zabudowań klasztornych.  Środkowa (północna), najstarsza część budowli wzniesiona została w XV w. Dom Bramny przebudowano w latach 1619-1649, zwieńczając budynek renesansowymi szczytami. W 1847 r. rozbudowano go w kierunku wschodnim, a w 1910 r. – zachodnim. Część południowa obiektu to dawna stajnia powstała prawdopodobnie w połowie XIX w.

W Domu Bramnym dziś mieści się siedziba Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej (DCIT), które zajmuje się obsługą ruchu pielgrzymkowego i turystycznego na terenie Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego. W ramach prac, którymi objęty zostanie zabytkowy budynek, remontowi poddane będą dach i blacharka, mury i stropy, elewacja, instalacje elektryczna i sanitarna – wraz z dostosowaniem toalet do użytku przez osoby niepełnosprawne. 

Dom Artysty – dawny Dom Sióstr

Dom Sióstr powstał w I poł. XIX w. Wiadomo, że w 1835 r. został zaadaptowany na szkołę śpiewaczą. Trzykondygnacyjny budynek o prostej bryle na planie prostokąta, z czerwonej cegły i dwuspadowym dachu.

Stan techniczny budynku jest zły, problemem jest zwłaszcza zawilgocenie i proces niszczenia murów. Oprócz elewacji gruntowny remont przejść muszą również więźba dachowa oraz przestarzałe instalacje grzewcza, sanitarna, elektryczna, wentylacyjna.

W dawnym Domu Sióstr powstanie Dom Artysty, a wnętrza zaadaptowane zostaną tak, by mogły sprostać nowej funkcji. Wydzielone zostaną pokoje, wykonana nowa klatka schodowa, wymienione będą posadzki i drzwi wewnętrzne.

KCEK - współczesny budynek biblioteki

Będący w bardzo złym stanie obiekt pochodzi z końca lat 80., a wybudowano go na potrzeby biblioteki. Wymaga przede wszystkim natychmiastowego wzmocnienia konstrukcji. W ramach remontu wymienione zostaną posadzki, drzwi wewnętrzne i okna połaciowe. Zmodernizowane zostaną instalacje elektryczna i sanitarna.

W budynku po nieczynnej obecnie bibliotece powstanie Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury (KCEK). Pod jego potrzeby przebudowie ulegną wnętrza, powstanie między innymi nowa klatka schodowa.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.