Obiekty

Siedziba DCIT – dawny Dom Bramny

Dom Bramny od samego początku istnienia cysterskiego opactwa służył jako wieża z bramą prowadzącą na jego teren – pośrodku jego otynkowanej elewacji widać wciąż ceglany łuk sklepienia nad zamurowanym dziś przejazdem. Biegły od niego mury, jeden w stronę dalszego narożnika zachodniej ściany Bazyliki, a drugi wzdłuż Wierzycy, w odstępie od ciągnących się równolegle zabudowań klasztornych.  Środkowa (północna), najstarsza część budowli wzniesiona została w XV w. Dom Bramny przebudowano w latach 1619-1649, zwieńczając budynek renesansowymi szczytami. W 1847 r. rozbudowano go w kierunku wschodnim, a w 1910 r. – zachodnim. Część południowa obiektu to dawna stajnia powstała prawdopodobnie w połowie XIX w.

 

Dom Artysty – dawny Dom Sióstr

Dom Sióstr powstał w I poł. XIX w. Wiadomo, że w 1835 r. został zaadaptowany na szkołę śpiewaczą. Trzykondygnacyjny budynek o prostej bryle na planie prostokąta, z czerwonej cegły i dwuspadowym dachu.

Stan techniczny budynku był zły, problemem były zwłaszcza zawilgocenie i proces niszczenia murów. Oprócz elewacji gruntowny remont przeszła  więźba dachowa oraz przestarzała instalacja grzewcza, sanitarna, elektryczna, wentylacyjna.

W dawnym Domu Sióstr powstał Dom Artysty, a wnętrza zaadaptowane zostały tak, by mogły sprostać nowej funkcji. Wydzielone zostały pokoje, wykonana nowa klatka schodowa, wymienione zostały posadzki i drzwi wewnętrzne.

KCEK - współczesny budynek biblioteki

Będący w bardzo złym stanie obiekt pochodzi z końca lat 80., a wybudowano go na potrzeby biblioteki. Wymagał przede wszystkim natychmiastowego wzmocnienia konstrukcji. W ramach remontu wymieniono posadzki, drzwi wewnętrzne i okna połaciowe. Zmodernizowane zostały instalacje elektryczne i sanitarne.

W budynku po nieczynnej obecnie bibliotece powstało Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury (KCEK). Pod jego potrzeby przebudowie uległy wnętrza, powstała między innymi nowa klatka schodowa.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.