Cennik

Zwiedzanie Bazyliki jest możliwe codziennie, z wyjątkiem niedzieli i poniedziałku.
Wejścia do Dawnego Opactwa organizowane są co 30 minut.  Poza sezonem od 01.11.2023 r. do 29.02.2023 r. ostatnie wejście

z przewodnikiem realizowane będzie o godz. 15.00, a indywidualne o godz. 15.30 :

 • 9:30
 • 10:00
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:30

Cennik biletów na zwiedzanie kompleksu pocysterskiego:

 • Bilet normalny - 15 zł
 • Bilet ulgowy - 12 zł
 • Bilet z kartą dużej rodziny - 10 zł
 • Bilet łączony z Muzeum normalny - 25 zł, 
 • Bilet łączony z Muzeum ulgowy - 20 zł,
 • Bilet łączony z Muzeum, z Kartą Dużej Rodziny - 16 zł
 • Usługa przewodnicka - 80 zł w języku Polskim - 100 zł w języku obcym
 • Usługa przewodnicka łączona z Muzeum - 120 zł w języku Polskim - 160 zł w języku obcym.

Bazylika jest świątynią ciągle używaną, mogą więc następować pewne modyfikacje w dostępności zwiedzania, związane z odbywającymi się w katedrze nabożeństwami.

 

Kociewskie Centrum Kultury informuje, że 15 sierpnia 2023 będzie możliwość bezpłatnego zwiedzania z przewodnikami:

 • Muzeum Diecezjalnego w godz 11:00-17:00
 • Bazyliki Katedralnej - zbiórka przed katedrą o godz. 14:15
logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.