Cennik

Zwiedzanie Bazyliki jest możliwe codziennie, z wyjątkiem niedzieli i poniedziałku.
Wejścia do Dawnego Opactwa organizowane są co 30 minut w godzinach:

 • 9:30
 • 10:00
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30

Cennik biletów na zwiedzanie kompleksu pocysterskiego:

 • Bilet normalny - 15 zł
 • Bilet ulgowy - 12 zł
 • Bilet z kartą dużej rodziny - 10 zł
 • Usługa przewodnicka - 80 zł w języku Polskim - 100 zł w języku obcym


Bazylika jest świątynią ciągle używaną, mogą więc następować pewne modyfikacje w dostępności zwiedzania, związane z odbywającymi się w katedrze nabożeństwami.

Kociewskie Centrum Kultury informuje, że 15 sierpnia 2023 będzie możliwość bezpłatnego zwiedzania z przewodnikami:

 • Muzeum Diecezjalnego w godz 11:00-17:00
 • Bazyliki Katedralnej - zbiórka przed katedrą o godz. 14:15
logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.