Dom Artysty

Dom Artysty

Przystań Jana III Sobieskiego 2, 83-130 Pelplin
Trasa wg. Google Maps

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.