Aktualności

Postęp prac w ramach projektu „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury”

Postęp prac w ramach projektu „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury”

Zgodnie z harmonogramem postępują prace budowlane w ramach projektu powołania KCK. Na najbardziej zaawansowanym etapie znajduje się przebudowa budynku dawnej biblioteki.

W przyszłym Kociewskim Centrum Edukacji i Kultury trwają obecnie roboty wykończeniowe – wykonanie sufitów i montaż stolarki okiennej. Również w Domu Bramnym (siedzibie DCIT) prace przeniosły się do wewnątrz. Aktualnie trwa wymiana posadzek i wykonanie nowych tynków.

Pełnego tempa nabrał także remont Domu Artysty, czyli dawnego Domu Sióstr. Po robotach rozbiórkowych przystąpiono do izolacji przeciwwilgociowej murów XIX-wiecznego obiektu.

W sierpniu do Pelplina przybył Przedstawiciel Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Wykonane dotychczas prace zostały ocenione bez zastrzeżeń.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.