Aktualności

Kociewskie Centrum Kultury – postęp prac remontowo budowlanych

Kociewskie Centrum Kultury – postęp prac remontowo budowlanych

Trwają prace remontowo budowlane przy budynkach objętych projektem utworzenia KCK. Zakończono już większość robót przy dawnej bibliotece, obiekcie z lat ’80, w którym powstanie Kociewskie Centrum Kultury i Edukacji. Wzmocniono konstrukcję, wykonano izolację przeciwwilgociową i remont dachu, zmodernizowano instalacje sanitarną i elektryczną, przeciwpożarową i oddymiania. Zainstalowano także monitoring. Trwają roboty wewnętrzne – wykonano odgrzybianie, przebudowę ścian, roboty posadzkowe i przy okładzinach ściennych.

Postępują również prace przy remoncie Domu Bramnego z XV w. – siedzibie Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej. Zakończono już remont więźby dachowej, a także wykonano nowe instalacje: wod-kan i elektryczną.

Rozpoczęto również pierwsze prace przy ostatnim z zabytkowych budynków objętych projektem: dawnym Domu Sióstr z I poł. XIX w. Przy obiekcie, w którym powstać ma Dom Artysty, trwają obecnie roboty rozbiórkowe.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.