Aktualności

Kociewskie Centrum Kultury – trwają prace remontowo budowlane

Kociewskie Centrum Kultury – trwają prace remontowo budowlane

W Pelplinie, na terenie dawnego opactwa cysterskiego, postępują prace w ramach realizacji projektu utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury. Przypomnijmy, że obok zorganizowania samego KCK projekt przewiduje szeroko zakrojone prace remontowe i modernizacyjne przy trzech budynkach, które znajdą się w jego zarządzie: pochodzącym z XV w. Domu Bramnym (siedziba Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej), tzw. Domu Sióstr z I poł. XIX w. (w którym powstanie Dom Artysty) oraz współczesnym budynku biblioteki (przyszłe Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury).

To właśnie od tego ostatniego obiektu rozpoczęto prace, bowiem – choć wybudowany pod koniec lat ’80 – znajdował się w najgorszym stanie, grożąc wręcz zawaleniem. Fundamenty i ściany budynku usytuowanego bezpośrednio nad rzeką Wierzycą narażone są stale na zawilgocenie i niszczenie, a stosowane w tamtych czasach technologie i materiały nie wytrzymały próby czasu. Stąd też niezbędnym i najpilniejszym działaniem było wzmocnienie samej konstrukcji obiektu. Jego remont jednak na tym się nie kończy – w ramach adaptacji do nowej funkcji edukacyjnej przewidziano całkowitą przebudowę wnętrz (w tym wymianę posadzek, drzwi wewnętrznych i okien połaciowych), gruntowną modernizację przestarzałych instalacji elektrycznej i sanitarnej, czy budowę nowej klatki schodowej.

W kolejnych etapach realizacji projektu powołania KCK gruntownemu remontowi poddane będą Dom Bramny – bezcenny zabytek, którego najstarsza, środkowa część powstała jeszcze w XV w. – oraz dawny Dom Sióstr z I poł. XIX w., który przystosowany zostanie do pełnienia nowej funkcji – Domu Artysty. Całości dopełni zagospodarowanie terenu z nowymi trawnikami i elementami małej architektury, jak ławki czy kosze na śmieci.

Obiektami tymi zarządzać będzie właśnie KCK, instytucja, która z inicjatywy Diecezji, ma stać się głównym koordynatorem wszelkich wydarzeń kulturalnych w mieście. Budynki stanowić mają zaplecze lokalowe nie tylko dla nich, lecz także dla stałych działań edukacyjnych KCK. W ramach tych działań KCK przygotować ma nową, uatrakcyjnioną i wzbogaconą ofertę kulturalno-edukacyjną, przeznaczoną zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Jej program przewiduje między innymi spacery po Opactwie wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, Klub Książki, konkursy wiedzy o Opactwie Cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe. Obiekty w zarządzie KCK mają być również udostępniane innym lokalnym organizacjom dla ich własnej działalności o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wspomagając tym samym rozwój innych lokalnych inicjatyw kulturalnych.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.