Aktualności

Klub Książki w czerwcu Opowiem wam o Janie Pawle II

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Klubu Książki z młodzieżą z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach kl. IV z wychowawczynią Justyną Frątczak i kl. IV z wychowawcą Jakubem Wójcikiem. Tematem spotkania była książka pt.: " Czas oczekiwania
- dar spotkania."

(...)Cała pozycja została specjalnie wydana dla upamiętnienia wizyty Papieża, J.P.II w Pelplinie, dnia 6 czerwca 1999 r. Obecnie minęła 25 rocznica pobytu Ojca Św. w naszym miasteczku. Książka "Czas oczekiwania - dar spotkania jest znakomitym przypomnieniem tego wyjątkowego okresu, prezentuje czas oczekiwania, przygotowania oraz sam pobyt Jana Pawła II w Pelplinie. Pięknie o tej wizycie napisał w w/w książce ks. Stanisław Grunt:
"Tak oto na Pelplińskim wzgórzu przed Polskim papieżem we wspólnej modlitwie, stanęli Kociewiacy i Kaszubi, mieszkańcy krainy i Borów Tucholskich - cała rodzina diecezjalna. Dziękując zaś Ojcu Świętemu wszyscy chcemy - budować dom na skale."
Polecam, rekomenduję książkę pt.:"Czas oczekiwania - dar spotkania", gdzie wracamy do wizyty Jana Pawła II 6 czerwca 1999 r.
Danuta Nojman - przewodnik po Dawnym Opactwie cysterskim w Pelplinie.(...)
Wydawnictwo: Innowacyjno - wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm, mgr farm. Tadeusz Pawełek

    

    

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.