Aktualności

Informacja o rozdaniu nagród w konkursie plastycznym

Rozstrzygnięcie konkursu pn.  "O DAWNYM OPACTWIE CYSTERSKIM W PELPLINIE - DAWNE ZAWODY"

nastąpi w dniu 29.05.2024 , o godzinie 14.00   w  budynku Kociewskiego  Centrum Kultury . Zapraszamy uczestników do udziału .

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.