Aktualności

Wystawa FOTOGRAFII Szymona Kropisza

W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie wystawy FOTOGRAFII SZYMONA KROPISZA.

Wystawę otworzył Dyrektor Kociewskiego Centrum Kultury ks.  Krystian Feddek wraz z Dyrektorem Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie Rafałem Deską. Szymon ma 17 lat i jest uczniem II klasy SZKOŁY BRANŻOWEJ pierwszego stopnia w Pelplinie. W wolnych chwilach oddaje się w pełni swojej pasji jaką jest FOTOGRAFIKA.  To młodym a jednocześnie bardzo  utalentowanym i doświadczonym fotografik. Zachęcamy do zwiedzania wystawy, którą będzie można oglądać do 07.05.2024 r. w Kociewski Centrum Kultury w Pelplinie.

      

    

 

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.