Aktualności

Lekcja edukacyjna Pelplin w czasie II wojny światowej

LEKCJA HISTORII 


11 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy 6a skorzystali z zaproszenia @Kociewskie Centrum Kultury w Pelplinie i wzięli udział w niezwykłej lekcji lokalnej historii. Spotkanie pod hasłem "Pelplin podczas II wojny światowej" poprowadziła p. Elżbieta Wiśniewska, która w ciekawy sposób przybliżyła młodzieży losy pelplińskich księży i nauczycieli. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję obejrzeć fotografie przedstawiające dawny Pelplin oraz publikacje, w których zostały opisane losy naszego miasta z czasów II wojny światowej.
Na zakończenie spotkania młodzież udała się na spacer historyczny, celem utrwalenia wiedzy pozyskanej podczas zajęć. Uczniowie odwiedzili katedrę, aby poszukać "pamiątki" po bombie, która spadła na bazylikę pod koniec wojny oraz park, w którym odnaleźli pozostałości dawnych pomników i rzeźb.

        

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.