Aktualności

Warsztaty pn. Stroiki wielkanocne z ozdobną Kraszanką Kociewską

Dnia 19 marca 2024 r. odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie z wychowawczyniami, w tym regionalistką Katarzyną Bembenek.

Dzieci klas trzecich wzięły udział w warsztatach tworzenia stroików wielkanocnych, w których wykorzystano materiały z kociewskich lasów i ozdoby dekoracyjne zakupione ze środków i zgodnie z przyznaniem Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzupełnieniem wykonanej część plastycznej była lekcja tematyczna: KOCIEWIE ZNANE I NIEZNANE CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE CZYLI…. . Tematem przewodnim spotkania był okres tradycji WIELKIEGO TYGODNIA NA KOCIEWIU z wykorzystaniem elementów gwary kociewskiej. Pani Katarzyna Bembenek przedstawiła znaczenie poszczególnych słów na podstawie ELEMENTARZA GWARY KOCIEWSKIEJ pod redakcją Mirosławy Möller i Grzegorza Ollera.

       

                       

 

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.