Aktualności

Relacja z Klubu Książki i lekcji tematycznej Pelplin w czasie II wojny światowej


Dnia 14.03.2024 r. w Kociewskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie Klubu Książki i lekcja tematyczna pt.: „Pelplin podczas II wojny światowej”.

W wydarzeniu udział wzięła klasa 1 A z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie o profilu wojskowym (wychowawca Martyna Manuszewska). Spotkanie poprowadziła Pani Elżbieta Wiśniewska, która zaprezentowała wybrane aspekty dot. II wojny światowej w Pelplinie na podstawie wybranych publikacji m. in. pt.: „Pelplińska Jesień” autorstwa Alojzego Męclewskiego i „Męczeństwo Duchowieństwa Pomorskiego 1939-1945”. Przy okazji zaprezentowane zostały inne wydawnictwa nawiązujące do omawianego tematu. Na zakończenie spotkania młodzież udała się na spacer historyczny, celem utrwalenia wiedzy pozyskanej podczas prelekcji. Serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie.

    

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.