Aktualności

Koncert Czwartkowy - CHÓRMISTRZOWIE W PELPLINIE

Z okazji dzisiejszego Święta Zakochanych zapraszamy serdecznie

na jutrzejszy 🎼♥️WALENTYNKOWY 🎵🎶♥️♥️🎶
KONCERT CZWARTKOWY 🎵🎶♥️♥️🎶
w MUZEUM DIECEZJALNYM W PELPLINIE o godz. 19.30. Wystąpią dla Państwa CHÓRMISTRZOWIE Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
WSTĘP WOLNY

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.