Aktualności

Konkurs plastyczny „Drzewa w Barokowym Zespole Parkowym”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

pn. "Drzewa w Barokowym Zespole Parkowym".

Poniżej link do regulaminu konkursu

regulamin_kunkursu_plastycznego_2024_r- _2

 

 

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.