Aktualności

Warsztaty z okazji 30 rocznicy śmierci ks. Janusza St. Pasierba

Dnia 15 grudnia 2023 r. w Kociewskim Centrum Kultury odbyły się zajęcia uświetniające 30 rocznicę śmierci poety ks. Janusza St. Pasierba


pod przewodnictwem Prezesa Oddziału Kociewskiego ZKP Pana Bogdana Wiśniewskiego. W zajęciach udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Tczewa, Liceum Ogólnokształcącego z Pelplina, oraz Collegium Marianum. Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie. Zajęcia odbywały się w trzech grupach warsztatowych. Pierwsza grupa pracowała nad tematem: „Jak przygotować się do recytacji tekstu poetyckiego (na przykładzie wierszy ks. Janusza St. Pasierba)”, druga grupa prowadziła rozważania na temat: „Warsztaty Katedra – symbol Europy. Próba interpretacji fragmentów eseju ks. Janusza St. Pasierba”, trzecia grupa w tym czasie zwiedzała Katedrę i Muzeum Diecezjalne w Pelplinie. Po skończonych zajęciach następowała zamiana grup. PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ POWIAT TCZEWSKI.
  

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.