Aktualności

Cysterski Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 r.

W niedzielę 10.12.2023 r. w krużgankach katedralnych odbył się coroczny Cysterski Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego można było zaopatrzyć się w upominki, ozdoby świąteczne, ciasta, miody, przetwory miodne i inne.

Podczas jarmarku odbywały się warsztaty z tworzenia kartek i ozdób świątecznych, bombek, pisania listu do Św. Mikołaja w skryptorium oraz dekorowania pierników. Była też możliwość degustacji wybranych potraw wigilijnych i własnoręcznie upieczonych pierniczków. Działania warsztatowe i degustacja potraw zostały dofinansowane ze środków Gminy Pelplin w ramach otwartego Konkursu ofert na zadania publiczne.
Dla dzieci wyjątkową niespodzianką okazała się jednak wizyta św. Mikołaja z pomocnikiem i możliwość zrobienia sobie z nim zdjęcia, w specjalnie do tego przygotowanym fotelu wśród choinek i prezentów. Tegoroczny Cysterski Jarmark Bożonarodzeniowy możemy uznać za udany pod względem frekwencji, odwiedzin i udziału w warsztatach towarzyszących jarmarkowi.
Serdecznie podziękowania należą się w szczególności członkowi Stowarzyszenia Dziedzictwo Historyczne Pomorza Sławomirowi Ossowskiemu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy znowu za rok.

    

     

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.