Aktualności

Plener technik mieszanych (przygotowanie do drzeworytu) w grudniu

W dniach od 7 do 10 grudnia w Domu Artysty miał miejsce plener technik mieszanych (przygotowanie do drzeworytu).

W plenerze udział wzięła młodzież z Państwowego Liceum Plastycznego  im. Leona Wyczółkowskigo z Bydgoszczy, kl. IV.

Plener poprowadził Pan Dawid Kurkowski nauczyciel rzeźby.

    

  

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.