Aktualności

Klub Książki w grudniu z Panem Bogdanem Wiśniewskim

15 grudnia miało miejsce ostatnie w tym roku spotkanie Klubu Książki.

Na spotkaniu Pan Bogdan Wiśniewski omawiał z młodzieżą książkę pt.: Katedra Symbol Europy autorstwa Ks. Janusza St. Pasierba. Spotkanie uświetniło 30 rocznicę śmierci autora.

  

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.