Aktualności

Tworzenie Kalendarza Adwentowego

Zapraszamy na tworzenie Kalendarza Adwentowego.

Warsztaty tworzenia kalendarza Adwentowego mają na celu kształtowanie stałej potrzeby uczestnictwa w kulturze wśród dzieci, rozbudzanie twórczej inwencji i plastycznej pomysłowości. Nawiązanie do historycznej tradycji przygotowań do nadchodzących św. Bożego Narodzenia. 

Zapraszamy do spędzania z nami kreatywnie wolnego czasu.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.