Aktualności

Klub Książki w Październiku z Krystyną Gierszewską

W środę, 25 października 2023 r. w Kociewskim Centrum Kultury w Pelplinie Pani Krystyna Gierszewska przeprowadziła spotkanie Klubu Książki. Panie rozmawiały o przepisach potraw regionalnych, pochodzących z jej wydanych publikacji. Uczestniczki mogły poznać skład i przepisy oraz historię potraw regionalnych. W spotkaniu udział wzięły panie z Klubu Seniora z Rajków i członkinie Gminnej Rady Seniorów z Pelplina.

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.