Aktualności

Cysterski Jarmark Bożonarodzeniowy

Zapraszamy do zgłaszania stoisk na Cysterski Jarmark Bożonarodzeniowy.

🎄❤🎅🎄❤🎅🎄❤🎅
Poniżej link do formularza zgłoszeniowego

i Regulaminu Jarmarku

REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2023

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.