Aktualności

Warsztaty "Księga Ksiąg"

W strefie edukacyjnej Jarmarku przez dwa dni funkcjonowały piśmiennicze warsztaty klasztorne pod nazwą KSIĘGA KSIĄG:

czerpanie i barwienie papieru, drukarskie, iluminowanie (ozdabianie liter), linorytu oraz w krużgankach katedralnych warsztaty kaligraficzne SKRYPTORIUM. Swoja twórczość prezentowali garncarz i mincerz co cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zaś w Muzeum Diecezjalnym zostały przeprowadzone warsztaty pt. Muzealny Detektyw.

    

    

  

  

 

 

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.