Aktualności

Kociewskie Centrum Kultury – ruszają prace remontowo budowlane

Kociewskie Centrum Kultury – trwają prace remontowo budowlane

W Pelplinie w kolejną fazę wkracza projekt utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury.

W ramach przedsięwzięcia gruntownemu remontowi poddane zostaną trzy budynki na terenie dawnego Opactwa Pocysterskiego, w tym dwa zabytkowe: Dom Bramny z XV w. (dziś siedziba DCIT) i Dom Sióstr z I poł. XIX w. oraz pochodzący z końca lat ’80 dawny budynek biblioteki. Obiekty zostaną zmodernizowane i zaadaptowane na cele kulturalno-edukacyjne, stając się organizacyjno-administracyjnym zapleczem KCK.

KCK jest jednym z elementów szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie. Będzie oferowało bogaty program kulturalno-edukacyjny, zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Nowa oferta obejmie między innymi: spacery po Opactwie wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, Klub Książki, konkursy wiedzy o Opactwie Cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe. Obiekty, którymi zarządzać będzie KCK, udostępniane będą również lokalnym organizacjom pozarządowym dla ich własnej działalności o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

W ramach prac, którymi objęty zostanie Dom Bramny (budynek DCIT), remontowi poddane będą dach i blacharka, mury i stropy, elewacja, instalacje elektryczna i sanitarna (wraz z dostosowaniem toalet do użytku przez osoby niepełnosprawne). 

W dawnym Domu Sióstr powstanie Dom Artysty – oprócz dachu i elewacji gruntowny remont przejdą tu również wnętrza tak, by mogły sprostać nowej funkcji. Wydzielone zostaną pokoje, wykonana nowa klatka schodowa, wymienione będą posadzki i drzwi wewnętrzne.

Z kolei w nieczynnym obecnie budynku biblioteki powstanie Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury. Będący w złym stanie obiekt wymaga przede wszystkim wzmocnienia konstrukcji. Również i tu całkowitej przebudowie ulegną wnętrza, powstanie nowa klatka schodowa, wymienione zostaną posadzki, drzwi wewnętrzne i okna połaciowe oraz wykonany będzie remont instalacji elektrycznej i sanitarnej.

We wszystkich trzech budynkach zamontowane zostaną zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe. Całości dopełni zagospodarowanie terenu – powstanie 1000 m2 trawników, pojawią się ławki, kosze na śmieci, donice.

Przypomnijmy: w marcu br Diecezja Pelplińska podpisała umowę na prace remontowe, przebudowę, adaptację i modernizację budynków nowopowstającego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Projekt  dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskał dofinansowanie w wysokości 12.482.821,83 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14.685.672,75 zł.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.