Aktualności

Występy zespołów muzyki dawnej.

Oprawę muzyczną podczas 2 dni XXII Jarmarku Cysterskiego zapewniły zespoły Muzyki Dawnej.

Wieczorem pierwszego dnia jarmarku odbył się koncert w ramach „Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej w Pelplinie” w którym wystąpiły zespoły Muzyki Dawnej Młodzieżowego Domu Kultury z Jeleniej Góry, "Totus Musicus " Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy oraz Zespół Muzyki Dawnej "Flauti Pazzi" z Domu Kultury w Cedyni i Zespół Muzyki Dawnej "Lunaris" z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Natomiast w niedzielę w Bazylice Katedralnej odbył się sam przegląd i wręczenie podziękowań dla zespołów, które wręczyła Pani Menager Kociewskiego Centrum Kultury Mirosława Borucka.

  

   

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.