Aktualności

Relacja z warsztatów z Panią Profesor Pająkowską-Kensik 20.09 - 27.09. 2023 r.

W dniach 20 i 27 września 2023 odbyły się warsztaty gwary kociewskiej, które poprowadziła. Pani profesor Maria Pająkowska-Kensik.


Na pierwsze spotkanie przybyły panie z Klubu Senior Wigor w Kulicach. Temat który był omawiany i poruszany z uczestniczkami dotyczył „Badań gwar kociewskich”.
Na drugie spotkanie przybyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach uczęszczających na zajęcia grupy regionalnej pn. Modraki Kociewskie oraz uczniowie z Zespołu Kształcenia i wychowania nr 1 w Pelplinie, Pelplińskie Modraki. Tematem przewodnim spotkania z dziećmi była „Gwara kociewska w kulturze”
W warsztatach wykorzystano dostępne wydawnictwa i materiały edukacyjne zawierające zbiory słów z gwary Kociewskiej.
Spotkanie wszystkim bardzo się spodobało. Zapraszamy do foto relacji.

        

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.