Aktualności

Koncert Czwartkowy w Muzeum Diecezjalnym 28.09.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na koncert czwartkowy do Muzeum Diecezjalnego.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.