Aktualności

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa z #EDD

XXII Jarmark Cysterski realizowany w ramach Europejskich  Dni Dziedzictwa pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.