Aktualności

Informacja o sponsorze wydarzenia XXII Jarmark Cysterski

Informujemy, że 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐆𝐚𝐳𝐨𝐜𝐢𝐚̨𝐠𝐨́𝐰 𝐏𝐫𝐳𝐞𝐬𝐲ł𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐆𝐀𝐙-𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐒.𝐀. jest Sponsorem wydarzenia „XXII Jarmark Cysterski w Pelplinie”.
Więcej informacji o spółce 𝐆𝐀𝐙-𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.