Aktualności

Informacja o dofinansowaniu

W roku 2023 w ramach programu

Narodowego Centrum Kultury - EtnoPolska. Edycja 2023

realizujemy projekt “Dziedzictwo Kociewia”

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zadania wokół regionalnych tradycji, obrzędów oraz folkloru i twórczości ludowej Kociewia w nowoczesnym wydaniu, dzięki którym utrwalone i zachowane zostaną elementy materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kociewia. Działania w tym kierunku obejmują warsztaty projektowania strojów i szycia, haftowania użytkowego i dekoracyjnego z uwzględnieniem wzornictwa Kociewia na ubraniach, chustach czy makatkach.

Zorganizujemy wystawę czasową prezentującą autorskie suknie projektantki Kamili Froelke z kolekcji „Awangarda Kociewska”.

Na rzecz trwałości tradycji obrządku Kociewia odbędą się zajęcia gwary ludowej i zielarskie tworzenia bukietów z ziół z okazji Matki Boskiej Zielnej. W ramach działań zorganizowane zostaną koncerty czwartkowe i plenerowe. Na podsumowanie powstanie stała wystawa plenerowa o tematyce związanej z Dziedzictwem Kociewia.

 

Całkowity koszt realizacji projektu 70 787,00 zł

Suma dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 67 000,00 zł

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.