Aktualności

Relacja ze spotkania Klubu Książki

16. sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Klubu Książki, które poprowadziła Pani profesor Maria Pająkowska-Kensik. 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.