Aktualności

Koncert Czwartkowy

Serdecznie zapraszamy na koncert czwartkowy, który odbędzie się w Galerii Ogrody Cystersów.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.