Aktualności

Izba Regionalna

W Kociewskim Centrum Kultury w Pelplinie powstaje Izba Regionalna. Stare pamiątki, skrzynie, skarby ze strychów , szafy nie tylko przywołują piękne wspomnienia, ale stanowią również świetny materiał edukacyjny na potrzeby "żywych" lekcji historii czy promują region Kociewia. Rozwijają zainteresowanie regionalizmem najbliższego środowiska, uczą i zachęcają do pielęgnowania tradycji. Staramy się powiększać zbiory i jesteśmy gotowi do przyjęcia nowych eksponatów. Zachęcamy tych, którzy posiadają stare pamiątki, być może zbierają tylko kurz, u Nas znajdą godne miejsce i troskliwą opiekę. Czekamy na nie w Kociewskim Centrum Kultury przy Alei Cystersów 4  ( od wtorku do soboty , w godzinach        od 9.00 do 17.00 ) . Serdecznie zapraszamy!

   

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.