Aktualności

Ferie zimowe 2023 :)

 Ferie zimowe w Kociewskim Centrum Kultury !

Uczestnicy zajęć  brali udział w zajęciach czerpania papieru oraz nauczyli się pisać gęsim piórem w skryptorium .

Serdecznie zapraszamy za rok ! 

 

   

 

   

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.