Aktualności

Otwarcie Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie

Otwarcie Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie

Dnia 29. listopada br. roku odbyło się uroczyste otwarcie Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie . Na wstępnie ks. Krystian Feddek - Dyrektor Kociewskiego Centrum Kultury i Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie powitał przybyłych gości w imieniu Jego Ekscelencji Bpa Ryszarda Kasyny. Przybliżył czego dotyczy realizowany projekt dotyczący Kociewskiego Centrum Kultury. Instytucja otwiera nową perspektywę turystyczną i edukacyjną na pomorzu. Staję się operatorem kilku obiektów dawnego opactwa pocysterskiego i barokowego zespołu parkowego. W zakres działania powyższej instytucji wpisuje się pielęgnowanie, upowszechnianie  i krzewienie kultury regionu   Kociewia. Podczas uroczystości ks. Wincenty Pytlik   przedstawił historie   opactwa cysterskiego w Pelplinie. Pan Marian Kurek mówił o  założeniach projektu. " Utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego  w Pelplinie". Uroczystość uświetniły harfistki z Akademii Muzycznej w Gdańsku pod okiem Pani Profesor Anny Sikorzak - Olek. Goście biorący udział w wydarzeniu wysłuchali wiersza kociewskiego pt." Mniasto Pelplin" w wykonaniu pani Alicji Watkowskiej - lokalnej regionalistki ,a zarazem   współtwórczyni   sali   regionalnej   w Kociewskim Centrum Kultury. Wysłuchali też kociewskiego utworu muzycznego  w wykonaniu pani Agaty Glejt i pani Weroniki Dudzic. Podczas uroczystości głos zabrał pan Jarosław Sellin minister i sekretarz stanu w MKiDN oraz Generalny Konserwator Zabytków, który uznał Diecezje pelplińską .„za najbardziej skuteczną w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na renowację zabytków”. Mówca wyraził też przekonanie, że Kociewskie Centrum Kultury posiada „ambitną ofertę kulturalną, która przyciągnie mieszkańców całego regionu”. Głos zabrał również gospodarz tego miejsca Biskup Ryszard Kasyna. podkreślił, że pocysterski kompleks  z bazyliką katedralną w Pelplinie znajduje się na prestiżowej liście „Pomników Historii”. Podkreślił, że poza katedrą ogromnie cennymi obiektami, kryjącymi wysokiej klasy zabytki i dzieła jak jedyną w Polsce Biblię Gutenberga są Muzeum Diecezjalne i Biblioteka Diecezjalna. Biskup pelpliński akcentował, że pocysterskie dziedzictwo „jest nie tylko perełką ziemi pomorskiej, ale również całej naszej Ojczyzny”. Dodał, że poprzez takie inicjatywy, jak otwarte Kociewskie Centrum Kultury „pocysterskie dziedzictwo nabiera pełniejszego kształtu  i zaczyna na nowo żyć, ukazując piękno tego miejsca”. Biskup zauważył, że realizowane projekty są też „świadectwem odpowiedzialności” współczesnego pokolenia za przekazane dziedzictwo kulturowe. Następnie zaproszeni goście wzięli udział w symbolicznym przecięciu i zwiedzaniu gmachu Kociewskiego Centrum Kultury.

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.