Aktualności

Karta zgłoszeniowa wystawcy - Cysterski Jarmark Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w "Cysterskim Jarmarku Bożonarodzeniowym".

Formularz skierowany jest do wystawców chcących zaprezentować swoje wyroby podczas kiermaszu „Cysterski Jarmark Bożonarodzeniowy”. Odbywać się on będzie w niedzielę 18 grudnia, w krużgankach i ogrodach pelplińskiego opactwa w godzinach 9:00 - 16:00. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12.12.2022 r. 

Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego.

https://forms.gle/CDC7k6bUBQx9uqg37

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.