Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej

Diecezjalne Centrum
Informacji Turystycznej

Obsługa ruchu turystycznego i pielgrzymkowego
Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin
Trasa wg. Google Maps
poniedziałek - sobota: w godz. 9:00 - 17:00
w każdą niedzielę informacja dostępna jest w Muzeum Diecezjalnym w godz. 11:30 - 17:00

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.